Fotoğraf Galerisi

Tarih : 08.11.2018   |   10.00-16.00        Yer : OPENFAB

Tasarım odaklı düşünme; probleme farklı bakış açıları ile bakmanın yanında, insan odaklı olmayı ve birlikte çalışmayı gerektiren, sonucunda sıradışı çözümlere ulaşılmasını sağlayan ve tekrarlanabilen bir yöntemdir. Günümüzde birçok kişi ya da kuruluş yeni bir iş fikri geliştirmede, kişisel gelişimde, kurumsal kimlik, Ar-Ge ve tasarım stratejisinini oluşturulmasında kullanmaktadır. Yenilikçi yaklaşımları temel alan tasarım odaklı düşünmenin adımları; empati, tanımlama, yaratıcı düşünme, prototipleme ve test etmedir.  Atölye süresince adımları örnekler ile inceleyecek olup, ardından belirlenen problemlere tasarım odaklı düşünce metodu ile grup olarak çözüm bulunmasında yol gösterilecektir. Grup olarak tasarım odaklı düşünme methodolojisi izlenerek çözüm bulunacak sorunlar aşağıdaki gibidir:

  • ÖzÜ öğrencilerinin etkinliklere katılımını nasıl arttırabiliriz?
  • ÖzÜ öğrencilerinin okul ile olan bağlarını nasıl güçlendirebiliriz?
  • Öğrencilerin İngilizce konuşma korkusunu nasıl yenebiliriz?

 

  • Eğitim ÖzÜ öğrencileri, akademik ve idari personel kadrosunun katılımına açık ve ücretsizdir.
  • Kontenjanımızı sınırlıdır.