MAKErobot Sertifika Programı
15 Ekim - 19 Kasım 2021

Robotik projelere ilgi duyan Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi öğrencilerinin katılımına açık ve ücretsizdir. Dersler ağırlıklı olarak online ilerleyecek olup, uygulamalı dersler için Openfab alanı kullanılacaktır. Katılımcıların, 6 hafta boyunca 2 saat programa zaman ayırması beklenmektedir. Projeler grup çalışması ile hayata geçirilecektir. Uygulama dersleri için ortak gün ve zaman katılımcılar belirlendiğinde netleşecektir. Programa katılacak öğrencilerin aşağıdaki maddelerden en az birini sağlaması beklenmektedir.

  • Herhangi bir geliştirme kartı ile temel seviyede proje yapmış olması,
  • Giriş seviyesinde C programlama dilini bilmesi,
  • 3 boyutlu tasarım programlarından birini temel seviyede kullanıyor olması,

Son başvuru tarihi: 12.10.2021  

Başvurular kapanmıştır.

Program Detayları:

Robotik, hayatımızda bulunan birçok nesnenin üretimi ve çalışması noktasında baş rol oynayan, içerisinde birden fazla mühendislik disiplinini barındıran önemli bir bilim dalıdır. Programa katılan öğrenciler ile teorik ve uygulamalı olarak çalışmalar yürütülecektir. Program temel elektronik, kodlama ve prototipleme olarak üç ana başlıkta ilerleyecektir.

Temel elektronik eğitimi öğrencilerin, proje üzerinde kullanılacak olan komponentleri tanımasını ve devre elemanlarının nasıl çalıştığı hakkında fikir sahibi olmasını hedeflenmektedir. Projede kullanılacak batarya, motor, elektronik komponentlerin belirlenmesi ve gerekli hesaplama bilgileri bu ders kapsamında verilecektir. 

Kodlama eğitimi C programlama dili kullanılarak Arduino geliştirme kartı ile farklı motor tiplerini hareket ettirmeyi hedeflemektedir. Robot kol projesinde servo motorların hareketleri, InMoov robot kol projesinde parmakların hareketi ve keşif robotunda kullanılacak olan motorların çalışması gibi temel çalışmalar bu eğitimde verilecektir. Bu ders ayrıca robotların uzaktan yönetilmesi için kullanılacak uygulamanın yazılmasını da kapsamaktadır.

Prototipleme eğitimi öğrencilerin robot parçalarını 3 boyutlu yazıcıları kullanarak üretmesini, üretilen parçaların montaja hazır hale getirilmesini ve birleştirilmesini hedeflenmektedir. Robot kol projesinde bulunan kolun eklem kısımlarının üretimi, InMoov robot üzerinde bulunan parmak ve avuç parçalarının üretimi, keşif robotunda  kullanılacak olan robot gövdesinin üretimi programın bu bölümünde öğretilecektir. 

Aşağıda açıklanan projelerin hepsi grup çalışması şeklinde gerçekleştirilecektir. Her öğrencinin ilgisine göre aşağıdaki proje konularından birini seçmesi gerekmektedir. Grup projesini başarılı ile tamamlayan bütün öğrenciler sertifika almaya hak kazanacaktır. 

1. Endüstriyel Robot Kol Projesi

Endüstriyel üretim, otomasyon, yazılım, tasarım ve modelleme konularına ilgi duyan öğrencilerin katılabileceği ve bu konularda kendilerini geliştirmek için önemli bir adım atacakları bir proje çalışması gerçekleştirilecektir. Projede, tasarımı yapılmış olan robot parçaları 3 boyutlu yazıcılarda üretilecek ve üretilen parçaların montajı gerçekleştirilerek kodlama aşamasına geçilecektir. Elektronik ve prototipleme kısmı tamamlanan robot için mobil uygulama yazılması ve mobil uygulama üzerinden komutlar gönderilerek robotun hareket etmesi sağlanacaktır. Örnek projeyi görmek için tıklayınız.

 

2. InMoov Robot Kol Projesi

InMoov robot el projesi, biyonik robot çalışmalarına ilgi duyan, medikal ve protez çalışmalarında yer almak isteyen öğrencilerin kendilerini geliştirebileceği yazılım, elektronik ve tasarım konusunda seviyelerini ilerletebilecekleri bir robot projesidir. Açık kaynakta yer alan InMoov projesinin parçaları üç boyutlu yazıcılar kullanılarak üretilecek ve ardından yüzey temizliği ile parça birleşimleri gerçekleştirilecektir. Bu proje ağırlıklı olarak prototipleme çalışması gerektirmektedir. Üretilen parçalar Arduino geliştirme kartı ve diğer prototipleme parçaları ile bir araya getirilerek kodlamaya hazır hale getirilecektir. Bu proje, grup çalışması ile birlikte geliştirilecek olup, öğrencilerin özellikle prototipleme ve yazılım bilgisini geliştirmesi hedeflenmektedir.  Örnek projeyi görmek için tıklayınız.

3. Keşif Robotu Projesi

Bu proje, arama kurtarma çalışmalarında kullanılan robot projelerine, savunma sanayi ve doğal afet konularında çalışmaya meraklı öğrencilerin bilgi ve birikimini arttırabilecek bir çalışmadır. DC motor ve Arduino geliştirme kartı kullanılarak, kolay taşınabilen, modüler, dar ve ulaşılması zor alanlarda kullanılabilecek bir robot projesi geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu özellikler için gerekli olan elektronik ekipmanların seçimi, tasarlanmış olan parçaların üretimi ve montajı, ardından yazılım ile birlikte robotun hareketini sağlayarak projenin tamamlanması hedeflenmektedir. Grup çalışması ile gerçekleştirilmesi beklenen bu proje çalışmasında öğrenciler, birden fazla mühendislik disiplininin içerdiği bu projede birbirlerine bilgi aktarımı sağlayarak projenin gerçekleşmesini sağlayacaklardır.   Örnek projeyi görmek için tıklayınız.

​Yürütücüler: 

  • Gülbahar Coşkun (Multidisipliner Tasarımcı)
  • Cengiz TEZEL (Mekantronik Mühendisi)

Notlar:

  • Sınırlı sayıda olacak kontenjan için öncelikle ön başvuru formunu doldurmanız gerekmektedir. 
  • Seçilen katılımcıların ilk buluşmaya katılmaları önemli olup, program akış takvimi buluşmada paylaşılacaktır. 
  • Başvuru değerlendirme 13.10.2021 günü açıklanacaktır. 
  • Detaylı bilgi ve soru için openfab@ozyegin.edu.tr adresine mail atabilirsiniz.